Online Muzej Odbačenih i Zaboravljenih Fotografija  tocka
                             
            >Uvjeti korištenja              
                             
       

Dobro došli na web site Skarabej. Korištenjem web site-a Skarabej (u daljnjem tekstu Skarabej), slažete se sa sljedećim odredbama i uvjetima i bilo kojom politikom, smjernicama i amandmanima koji vam, pored ovih, s vremena na vrijeme mogu biti predstavljeni (u daljnjem tekstu pod skupnim nazivom Uvjeti korištenja). Ovi Uvjeti korištenja mogu se mijenjati u budućnosti, a najnoviju verziju moći ćete uvijek pronaći na našem web siteu. Korištenje usluge Tvrtka Grejp d.o.o. (www.grejp.com) kao autor web site-a Skarabej (u daljnjem tekstu Autor Skarabeja), nude korištenje web sitea Skarabej pod uvjetom da imate dovoljno godina za osnivanje obvezujućeg ugovora i da niste osoba kojoj je zabranjeno korištenje usluga po hrvatskim zakonima. U procesu učlanjenja možete biti upitani za trenutnu, točnu identifikaciju, kontakt ili druge informacije radi korištenja određenih usluga. Osobno ste odgovorni za točnost podataka i održavanje povjerljivosti svoje korisničke lozinke te za sve aktivnosti koje se na Skarabeju odvijaju pod vašim korisničkim računom. Slažete se da ćete odmah obavijestiti Autore Skarabeja o bilo kakvom neautoriziranom korištenju svoje lozinke ili korisničkog računa ili bilo kakvom nepoštivanju sigurnosti. Autori Skarabeja ne mogu niti će biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu vašim propustom da nam omogućite točne informacije ili da ne držite lozinku na sigurnom. Prikladno ponašanje Razumijete da sve informacije, podaci, tekst, programska podrška, glazba, zvuk, fotografije, grafika, video, reklame, poruke ili drugi materijali (u daljnjem tekstu Sadržaj) spadaju pod odgovornost jedino osobe od koje je takav Sadržaj potekao. Autori Skarabeja zadržavaju pravo, ali neće imati obvezu, pregledati, odbiti ili ukloniti bilo koji Sadržaj dostupan na Skarabeju. Razumijete da korištenjem Skarabeja možete biti izloženi Sadržaju koji je uvredljiv, nedoličan ili se s njime ne slažete te da koristite Skarabej na vlastiti rizik. Slažete se da ste odgovorni za svoju aktivnost i svaki Sadržaj koji kreirate, prenesete ili prikažete korištenjem Skarabeja pa time i za sve posljedice koje iz toga proizlaze. Slažete se da ćete koristiti Skarabej samo u svrhe koje su legalne, prikladne i u skladu s Uvjetima korištenja i bilo koje primjerene police ili uputa. Slažete se da se nećete uključivati u niti jednu aktivnost koja se može kositi s ili ometati Skarabej ili servere i mrežu priključene na Skarabej. Za prijavu bilo kakve aktivnosti ili Sadržaja koji krši Uvjete korištenja, molimo otiđite u help centar. Korisnici izvan Hrvatske se slažu da će djelovati u skladu sa svojim lokalnim pravilima za online ponašanje i prikladni sadržaj, uključujući zakone koji reguliraju izvoz podataka u ili iz Hrvatske ili vašu zemlju boravka. Politika privatnosti Korištenjem Skarabeja, slažete se s time da Autori Skarabeja mogu pristupiti, sačuvati i razotkriti informacije o vašem korisničkom računu i bilo kojem Sadržaju pridruženom tom računu ako je to zahtjevano zakonom ili u dobroj vjeri da je takvo sačuvanje ili otkriće potrebno za: a) zadovoljenje bilo kojeg primjenjivog zakona, propisa, sudskog procesa ili pravomoćnog zahtjeva državnih tijela, b) primjenu ovih Uvjeta korištenja, uključujući istragu potencijalnih povreda, c) otkrivanje ili sprječavanje prijevare, povrede sigurnosti ili tehničkih problema (uključujući, bez ograničenja, filtriranje spama) ili d) zaštitu protiv neposrednog ugrožavanja prava, vlasništva ili sigurnosti Autora Skarabeja, ostalih korisnika ili publike, kako je zahtijevano ili dozvoljeno zakonom. Slažete se da tehničko procesiranje i prijenos Skarabeja, uključujući vaš Sadržaj može uključivati a) prijenos preko različitih mreža i b) promjene Sadržaja kako bi se prilagodile tehničkim zahtjevima povezanih uređaja i mreža. Prava vlasništva Prava Autora Skarabeja Slažete se da usluge Autora Skarabeja, uključujući Skarabej i bilo koju programsku podršku u vezi s tom uslugom (u daljnjem tekstu Softver) sadrže vlasničke i povjerljive informacije koje su zaštićene primjenjivim zakonom o intelektualnom vlasništvu. Pod Uvjetima korištenja, Autori Skarabeja vam garantiraju osobno, neprenosivo, neekskluzivno pravo i dozvolu korištenja objektnog koda svog Softvera; s time da ne (niti dozvolite nekoj drugoj stranci) kopirate, modificirate, kreirate izvedeni rad, ne vršite inverzni inženjering, inverzno sastavljanje ili na drugi način pokušate otkriti izvorni kod, prodati, dodijeliti, dati u podnajam ili na bilo koji drugi način prenijeti bilo koje pravo na Softver, osim ako je takva aktivnost izričito dozvoljena zakonom. Slažete se da nećete mijenjati Softver ni na koji način ni u kom obliku i da nećete koristiti izmijenjene verzije Softvera, uključujući (bez ograničenja) svrhu neautoriziranog pristupa Skarabeju. Nadalje se slažete da nećete uklanjati, zaklanjati ili mijenjati oznake prava kopiranja Autora Skarabeja ili bilo koga drugog, zaštitne znakove ili bilo koje druge oznake prava vlasništva prikačena na ili sadržana u ili pristupljena u vezi s ili kroz Softver. Primate na znanje i slažete se da treće strane, uključujući druge korisnike Skarabeja, mogu imati pravo, vlasništvo ili korist u i kroz Sadržaj ugošćen na Skarabeju ili na neki drugi način prezentiran vama kroz usluge Skarabeja te da taj Sadržaj može biti zaštićen primjenjivim intelektualnim vlasništvom i drugim zakonima, uključujući ali ne ograničujući se na zakone koji određuju pravo kopiranja. Slažete se da ćete se držati svih uvjeta tih zakona. Vaša prava Autori Skarabeja nemaju pravo vlasništva niti kontrolu nad bilo kojim Sadržajem (slikama, fotografijama, tekstom) kojeg ste dostavili, poslali ili prikazali na ili kroz Skarabej. Vi ili davatelj licence s treće strane, kako je prikladno, zadržavate sve patente, zaštitne znakove i prava kopiranja na bilo koji Sadržaj kojeg dostavite, pošaljete ili prikažete na ili kroz Skarabej i vi ste odgovorni za zaštitu tih prava. Dostavljanjem, slanjem ili prikazivanjem Sadržaja na ili kroz Skarabej, garantirate Autorima Skarabeja, neekskluzivnu dozvolu da bez naknade za autorska prava reproduciraju, prilagode, distribuiraju i objavljuju taj Sadržaj kroz Skarabej, uključujući RSS sadržaj Skarabeja i druge usluge Autora Skarabeja. Dodatno, dostavljanjem, slanjem ili prikazivanjem Sadržaja koji je namijenjen pristupu općoj javnosti, garantirate Autorima Skarabeja neekskluzivnu, besplatnu dozvolu, bez naknade za autorska prava, reproduciranje, prilagodbu, distribuciju i izdavanje tog Sadržaja u svrhu prikaza, distribucije i promocije Skarabeja (kao što su banneri, slika dana i sl.). Autori Skarabeja će prekinuti ovu licenciranu upotrebu unutar komercijalno razumnog perioda nakon što se takav Sadržaj ukloni s Skarabeja ili na zahtjev korisnika. Autori Skarabeja zadržavaju pravo odbiti dostavu, slanje, prikaz ili prijenos bilo kojeg Sadržaja bez dodatnog objašnjenja. Općenita praksa u odnosu na korištenje, spremanje i uslugu Slažete se Autori Skarabeja nemaju odgovornost niti obvezu spriječiti moguće brisanje ili grešku u spremanju ili davanju pristupa bilo kojem Sadržaju održavanom ili prenošenom kroz Skarabej. Primate na znanje da Autori Skarabeja imaju pravo, bez dodatnog objašnjenja, ograničiti količinu podataka koju možete poslati ili primiti kroz Skarabej ili količinu prostora za spremanje, veličinu propusnosti ili drugih resursa koje možda koristite, i da Autori Skarabeja imaju pravo prekinuti ili suspendirati vaš račun ovisno o upotrebi koja prelazi ove limite. Po prekidu korištenja Skarabeja, uključujući primitak potvrde ili nekog drugog legalnog dokumenta koji potvrđuje vašu smrt, Skarabej će zatvoriti vaš račun i neće biti više moguće pristupiti sadržaju sadržanom u tom računu. Preprodaja usluge Slažete se da nećete reproducirati, kopirati, prodavati, trgovati, preprodavati ili iskorištavati za bilo kakvu komercijalnu upotrebu niti jedan dio Skarabej, korištenje Skarabeja ili pristup Skarabeju. Promjene usluge Autori Skarabej zadržavaju pravo da u bilo koje vrijeme promijene ili obustave, privremeno ili stalno Skarabej (ili bilo koji njegov dio) sa ili bez obavijesti. Slažete se da Autori Skarabeja ne mogu biti odgovorni vama ili trećoj strani za bilo kakvu promjenu, obustavu ili prekid Skarabeja. Prekid usluge S korištenjem Skarabeja možete prekinuti u bilo koje vrijeme. Slažete se da Autori Skarabeja mogu u bilo koje vrijeme i zbog bilo kojeg razloga, uključujući period neaktivnosti računa, prekinuti vaš pristup Skarabeju, prekinuti Uvjete korištenja ili suspendirati ili prekinuti vaš račun. U slučaju prekida, vaš će račun biti onemogućen i može vam biti uskraćen pristup Skarabeju, vašem računu i bilo kojim datotekama i sadržaju na vašem računu. Odjeljci „Prekid“, „Odricanje od garancije“, „Ograničenje odgovornosti“, i „Općenite informacije“ ostaju na snazi nakon prekida usluge. Oglašavanje Neke usluge Autora Skarabeja podržane su prihodom od oglašavanja i mogu prikazivati oglase i promocije. Način, stil i veličina oglasa na Skarabeju su podložni promjenama. Slažete se da Autori Skarabeja ne mogu biti odgovorni za bilo koji gubitak ili štetu bilo kog tipa koja je nastupila kao rezultat vašeg poslovanja s oglašivačima ili kao rezultat postojanja takvih oglasa na Skarabeju. Veze (linkovi) Autori Skarabeja mogu omogućiti, ili treće strane mogu omogućiti, veze na druge World Wide Web siteove ili resurse. Zbog toga što Autori Skarabeja nemaju kontrolu nad takvim siteovima i resursima, primate na znanje i slažete se da Autori Skarabeja nisu ogovorni za dostupnost takvih vanjskih siteova i resursa, i da ne podržavaju niti su odgovorni ili obvezni za bilo koji Sadržaj, oglas, proizvod ili drugi materijal na ili dostupan s takvih site-ova ili resursa. Također primate na znanje i slažete se da Autori Skarabeja ne mogu biti odgovorni niti obvezni, direktno ili indirektno, za bilo koju štetu ili gubitak prouzročen ili navodno prouzročen putem upotrebe ili vezano uz upotrebu ili pouzdanost takvog Sadržaja, roba ili usluga dostupnih na ili kroz takve siteove ili resurse. Odricanje od garancije Posebno razumijete i slažete se da: Vaše korištenje Skarabeja vršite na vlastiti rizik. Skarabej je dana na bazi „kakva jest“. Autori Skarabeja se izričito odriču svih garancija i uvjeta bilo kakve vrste, bilo iskazane ili implicitne, uključujući, ali se ne ograničavajući na implicitne garancije i uvjete trgovine, prikladnosti za određenu svrhu. Autori Skarabeja ne garantiraju da će: 1) Skarabej odgovarati vašim potrebama, 2) pristup Skarabeju biti neprekinut, pravovremen, siguran ili bez pogreški, 3) rezultati nastali korištenjem Skarabeja biti točni i pouzdani, 4) kvaliteta bilo kojeg produkta, usluge, informacije ili drugog materijala naručenog ili nabavljenog od vas putem Skarabeja odgovarati vašim očekivanjima i 5) bilo koja pogreška u softveru biti ispravljena. Bilo koji materijal preuzet ili na drugi način nabavljen kroz upotrebu Skarabeja činite na vlastitu diskreciju i rizik i bit ćete jedini odgovorni za bilo koju štetu na vašem računalnom sistemu ili drugom uređaju, ili za gubitak podataka koji rezultira od takvog preuzetog materijala. Niti jedan savjet ili informacije, bilo usmene ili pismene, koje ste dobili od Autora putem Skarabeja ne garantiraju ništa što nije eksplicitno garantirano Uvjetima korištenja. Ograničenje odgovornosti Izričito razumijete i slažete se da Autori Skarabeja neće biti odgovorni vama za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, specijalnu ili posljedičnu štetu, uključujući, ali se ne ograničavajući na, štete za gubitak profita, dobre volje, korištenja, podataka ili drugih neopipljivih gubitaka (čak i ako su Autori Skarabeja bili savjetovani o mogućnosti takvih šteta), a koji rezultiraju iz: 1) korištenja ili nemogućnosti korištenja Skarabeja; 2) cijene nabave zamjenskih roba i usluga rezultiranih od bilo kakve robe, podataka, informacija ili usluga naručenih ili nabavljenih, ili poruka primljenih ili transakcija u koje ste ušli kroz Skarabej; 3) neautoriziranog pristupa u ili mijenjanja vašeg prijenosa ili podataka; 4) izjava ili ponašanja bilo koje treće strane na Skarabeju; ili 5) bilo koje druge stvari u odnosu na Skarabej. Napomena Slažete se da vas Autori Skarabeja mogu kontaktirati s obavijestima, uključujući one koje se tiču promjena Uvjeta korištenja, e-mailom, regularnom poštom ili porukama na Skarabeju. Općenite informacije Uvjeti korištenja (uključujući bilo kakvu politiku, upute ili amandmane koji vam mogu biti prezentirani s vremena na vrijeme) čine jedinstvenu suglasnost između vas i Autora Skarabeja i upravljaju vašim korištenjem Skarabeja, nadomještajući bilo koje prijašnje suglasnosti između vas i Autora Skarabeja od trenutka prvog korištenja Skarabeja. Dodatni uvjeti korištenja mogu biti primjenjivi na vas kada koristite ili naručite određene druge usluge Autora Skarabeja, njihovih filijala, trećih strana ili softvera trećih strana. Uvjeti korištenja i odnosi između vas i Autora Skarabeja upravljani su zakonima R. Hrvatske. Vi i Autori Skarabeja se slažete da svoju osobnu i ekskluzivnu nadležnost u slučaju spora dajete stvarno nadležnom sudu R. Hrvatske u Zagrebu. Pogreška Autora Skarabeja da ostvari ili nametne bilo koje pravo ili odredbu Uvjeta korištenja neće značiti odricanje takvog prava ili odredbe. Ako se za bilo koju odredbu Uvjeta korištenja utvrdi na nadležnom sudu da je nevaljana, stranke se slažu da će sud nastojati zadržati efekt namjere stranki koja se odražava u odredbi na način koji ostale odredbe Uvjeta korištenja ostavlja u punoj snazi i utjecaju. Slažete se da bez obzira na bilo koju zakonsku odrednicu ili zakon, bilo koja tvrdnja ili razlog za podizanje tužbe zbog ili u vezi s korištenjem Skarabeja i ovih Uvjeta korištenja mora biti dostavljena unutar jedne (1) godine nakon što je takva tvrdnja ili razlog akcije nastupio ili će se smatrati nebitnim. Korištenjem web site-a Skarabej (u daljnjem tekstu Skarabej), slažete se sa sljedećim odredbama i uvjetima i bilo kojom politikom, smjernicama i amandmanima koji vam, pored ovih, s vremena na vrijeme mogu biti predstavljeni (u daljnjem tekstu pod skupnim nazivom Uvjeti korištenja). Ovi Uvjeti korištenja mogu se mijenjati u budućnosti, a najnoviju verziju moći ćete uvijek pronaći na našem web siteu.